Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na neděli 6. září 2020, na 23. neděli v mezidobí

Dáme-li do souvislosti dnešní první starozákonní čtení a úryvek evangelijní, můžeme lehce shrnout, o čem dnešní Boží slovo vlastně je: O napomínání druhých, o snaze je odvrátit od zlého, upozornit na zlé, na hřích, prostě o correctio fraterna, „bratrském napomínání“, jak toto vzájemné napomínání bratří a sester v dějinách církve díky svému především mnišskému provedení bývalo nazýváno.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 9. srpna 2020, na 19. neděli v mezidobí…

Všechna tři biblická čtení dnešní neděle jsou bezpochyby hodná naší pozornosti. První z První knihy královské, o setkání proroka Eliáše s Hospodinem na hoře Chorebu. Ve druhém čtení pokračujeme v četbě Pavlova „velelistu“ Římanům. V evangelijním čtení máme před sebou svědectví o dalším Kristově zázraku: o Ježíšově a pak i Petrově kráčení po vodě.

pokračovat ve čtení »
Stránky:«1...32333435363738...44»