Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na neděli 6. září 2020, na 23. neděli v mezidobí

Dáme-li do souvislosti dnešní první starozákonní čtení a úryvek evangelijní, můžeme lehce shrnout, o čem dnešní Boží slovo vlastně je: O napomínání druhých, o snaze je odvrátit od zlého, upozornit na zlé, na hřích, prostě o correctio fraterna, „bratrském napomínání“, jak toto vzájemné napomínání bratří a sester v dějinách církve díky svému především mnišskému provedení bývalo nazýváno.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 9. srpna 2020, na 19. neděli v mezidobí…

Všechna tři biblická čtení dnešní neděle jsou bezpochyby hodná naší pozornosti. První z První knihy královské, o setkání proroka Eliáše s Hospodinem na hoře Chorebu. Ve druhém čtení pokračujeme v četbě Pavlova „velelistu“ Římanům. V evangelijním čtení máme před sebou svědectví o dalším Kristově zázraku: o Ježíšově a pak i Petrově kráčení po vodě.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 19. července 2020…

Dnešní neděli – pokračujeme v četbě 13. kapitoly Matoušova sepsání evangelia – máme před sebou další tři podobenství, další tři přirovnání Božího (u Matouše „nebeského“) království, další tři jeho krásné obrazy. A opět slyšíme – na prosbu učedníků – Kristův výklad jednoho z nich, konkrétně toho prvního.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 28. června 2020…

Již třetí neděli otevíráme 10. kapitolu Matoušova sepsání evangelia. Dnešní úryvek skládá ze dvou částí, první bychom mohli nazvat „podmínky následování Pána Ježíše“, druhou třeba „přijetí Božích poslů“. Zkusme zaměřit svou pozornost pouze na první z nich, tedy na zásady, jejichž naplňováním máme Pána Ježíše následovat.

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 21. června 2020…

Dnešní evangelijní úryvek je z 10. kapitoly Matoušova sepsání evangelia, z řeči Pána Ježíše adresované dvanácti apoštolům. Je to řeč, která zaznívá – nebo minimálně v této souvislosti nám ji evangelista Matouš předkládá – bezprostředně po vyvolení a vyslání dvanácti apoštolů do světa. To byl úryvek, který jsme četli minulou neděli. Pán Ježíš v celé této řeči připravuje apoštoly především na různá protivenství a pronásledování, která budou také oni muset pro evangelium a jeho hlásání snášet. Oni i jejich nástupci.

pokračovat ve čtení »
Stránky:«1...33343536373839...44»