Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na neděli 24. dubna 2022, na Druhou neděli velikonoční – C

Milé sestry, milí bratří, jak bývá každoročně připomínáno, dnešní neděle má vícero názvů, vícero rovin, vícero podstatných momentů, které se navzájem prolínají a doplňují. Zaprvé je posledním dnem Velikonočního oktávu, který prodloužil – již dle starozákonního zvyku – oslavu Zmrtvýchvstání Páně na celých osm dnů. Stále tedy prožíváme neděli velikonoční, den Vzkříšení Krista jako jeden jediný […]

pokračovat ve čtení »

Slovo k povzbuzení na neděli 13. března 2022, na Druhou neděli postní – C

Milé sestry, milí bratří, jelikož až od třetí neděle postní se začnou evangelijní čtení lišit dle jednotlivých liturgických cyklů s jejich duchovními důrazy – v cyklu A je to příprava na křest a obnovu křestního vyznání, v cyklu B je to důraz na kajícnost a pokání, letos je akcent položen na prohloubení duchovního života – , tak na druhou neděli postní rok […]

pokračovat ve čtení »
Stránky:«123456789...38»