Nedělní povzbuzení ...


Slovo k povzbuzení na neděli 6. září 2020, na 23. neděli v mezidobí

Dáme-li do souvislosti dnešní první starozákonní čtení a úryvek evangelijní, můžeme lehce shrnout, o čem dnešní Boží slovo vlastně je: O napomínání druhých, o snaze je odvrátit od zlého, upozornit na zlé, na hřích, prostě o correctio fraterna, „bratrském napomínání“, jak toto vzájemné napomínání bratří a sester v dějinách církve díky svému především mnišskému provedení bývalo nazýváno.

pokračovat ve čtení »