Browsing "Postranní panel – upoutávka"

Oprava kostela

Pro 14, 2019   //   by KH   //   Postranní panel - upoutávka  //  No Comments

Vedle řady dalšího proběhla letech 2019 až 2021 generální oprava vnějšího pláště kostela a v roce 2022 oprava rampy před kostelem a hydroizolace na severní straně (na tyto opravy bylo účelově vybráno více než 7 milionů Kč, děkujeme). V roce 2023 byly účelové sbírky a dary na první etapu oprav varhan v kostele, restaurování oken v sakristii a provoz farnosti; na tento účel se vybralo téměř 1,4 miliónu Kč. Děkujeme. V roce 2024 budou účelové sbírky na další etapu opravy varhan, restaurování dalších oken v zázemí kostela a na provoz farnosti.

  • bližší informace
  • číslo účtu pro účelové finanční dary: 11178349/0800, var. symbol 2024
  • ke dni 13. června 2024 bylo vybráno 585.383 Kč. Děkujeme.